خدمت به خلق در آیینه اشعار سعدی
۲۰:۳۵
منبع: صدا و سیما
شیج اجل سعدی شیرازی با شاهکار‌های ادبی گلستان و بوستان هچون ستاره‌ای در آسمان ادبیات فارسی می‌درخشد.