برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان بهبهان
۱۴:۵۰
منبع: صدا و سیما
بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان بهبهان برگزار شد.