بارش بهاره و طراوت هوا در فارس
۱۸:۰۵
منبع: صدا و سیما
فعالیت دومین سامانه بارشی بهاره در فارس، طراوت خاصی به هوای نقاط مختلف استان بخشیده است.