شکوفایی استعدادها در سایه تحقق عدالت آموزشی+فیلم
۲۳:۰۲
منبع: صدا و سیما
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: شکوفایی استعدادها تنها در سایه عدالت آموزشی تحقق می‌یابد