دختر ماهشهری: نامادری‌ام دندانم را با چکش شکست!
۱۵:۲۶
منبع: برترینها
نامه نیوز؛ ویدئویی از صحبت‌های وحشت آور فاطمه کودک ماهشهری که مورد کودک آزاری پدر قرار گرفترا منتشر کرد.