برجام قابل مذاکره مجدد نیست
۲۱:۰۱
منبع: صدا و سیما
نماینده ایران نزد دفتر سازمان ملل در وین: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست؛ آمریکا برای هیچ توافقی قابل اعتماد نیست.