روایت ترامپ از پیروزی ظریف برابر جان کری!
۱۰:۰۴
منبع: جماران