برگزاری همایش بهینه سازی مصرف انرژی برق ویژه ادارات کلانشهر اهواز
۱۳:۳۰
منبع: صدا و سیما
همایش بهینه سازی مصرف انرژی برق ویژه ادارات کلانشهر اهوازبرگزار شد.