آخرین اجرای قاسم افشار گوینده خبر+فیلم
۱۳:۳۴
منبع: ایلنا
قاسم (بهرام) افشار گوینده خبر بعد از ترک عرصه گویندگی در یک برنامه به اجرای برنامه پرداخت.