فیلم/ مناجات عرفانی امام خمینی (ره) در آغاز ماه رمضان
۱۸:۴۰
منبع: دفاع مقدس
امام خمینی (ره) فرمودند: خدایا تو ما را به این ماه وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشویم به آن.