افزایش مصرف برق در کهگیلویه
۱۸:۴۰
منبع: صدا و سیما
امسال مصرف برق 4 ماهه پیک بار (زمان اوج مصرف برق) در شهرستان کهگیلویه افزایش می‌یابد.