نبرد مشت در برابر گلوله در قلم دوربین 25 اردیبهشت
۱۹:۳۳
منبع: شبکه خبر
فلسطین، مشت در برابر گلوله؛ غبار روبی مساجد؛ تقدیم استوارنامه سفیران جدید به رئیس جمهور؛ افتتاح کارخانه تولید فراورده‌های سلولی و عکسهای دیگر در قلم دوربین سه شنبه.