مسمومیت 14 نفربر اثر مصرف قارچ‌های سمی
۱۹:۴۰
منبع: صدا و سیما
کارشناسان علوم پزشکی توصیه کرده‌اند هم استانی‌های ایلامی از مصرف قارچ‌های خود رو خود داری کنند.