تشویق بوفون در پایان کنفرانس خبری خداحافظی +فیلم
۲۰:۳۳
منبع: دنیای اقتصاد