حیاتی از علت عدم حضورش در مراسم افشار گفت
۱۵:۰۵
منبع: برترینها
محمدرضا حیاتی با انتشار ویدئویی در مورد علت عدم حضورش در مراسم تشییع پیکر قاسم افشار توضیح داد.