قارچ‌های تولیدی کارخانه‌ها سالم است
۱۶:۴۵
منبع: صدا و سیما
اخیرا مسمومیت ناشی از مصرف قارچ‌های وحشی موجب برخی نگرانیها در بین مردم شده است.