رمضان ماه بهره مندی از رحمت الهی + گزارش
۱۸:۴۰
منبع: صدا و سیما
با فرارسیدن ماه میهمانی خدا مساجد شهر برای روزه‌داران و میهمانان الهی در تدارک هستند تا مومنان از دریای رحمت الهی بیشتر بهره مند شوند.