گل به خودی پریشیچ (لاتزیو 1-0 اینتر)
۲۳:۳۴
منبع: طرفداری