۰۲:۰۲
منبع: طرفداری
دسته: ورزشی
کد خبر: 16426187
تمامی برندگان جایزه کاپوکانونیره
تمامی برندگان جایزه کاپوکانونیره
جایزه کفش طلای فوتبال ایتالیا موسوم به کاپوکانونیره یا کاپوکانونیری، جایزه‌ای است که هر سال به بهترین گلزن سری آ اهدا می‌شود.
به اشتراک بگذارید:
طرفداری - گونار نوردال ستاره سوئدی میلان با 5 بار کسب جایزه کاپوکانونیره رکورددار کسب این جایزه است، در حالی که سیلویو پیولا بهترین گلزن تاریخ سری آ دو بار این جایزه را کسب کرده است. تمامی برندگان جایزه کاپوکانونیره به شرح ذیل هستند: فصل نام بازیکن ملیت باشگاه تعداد گل 1923/24 هاینریش شنوفلد اتریش تورینو 22 1924/25 ماریو مانیوتزی ایتالیا لیورنو 19 1925/26 فرانس هیرزر مجارستان یوونتوس 35 1926/27 آنتون پوولنی اتریش اینترمیلان 22 1927/28 خولیو لیبوناتی آرژانتین/ایتالیا تورینو 35 1928/29 جینو روزتی ایتالیا تورینو 36 1929/30 جوزپه مه آتزا ایتالیا اینترمیلان 31 1930/31 رودولفو وولک ایتالیا آاس رم 29 1931/32 آنجلو اسکیاویو پدرو پترونهایتالیا اروگوئه بولونیا فیورنتینا 25 1932/33 فلیچه بورل ایتالیا یوونتوس 29 1933/34 فلیچه بورل ایتالیا یوونتوس 31 1934/35 انریکه گوایتا آرژانتین/ایتالیا آاس رم 28 1935/36 جوزپه مه آتزا ایتالیا اینترمیلان 25 1936/37 سیلویو پیولا ایتالیا لاتزیو 21 1937/38 جوزپه مه آتزا ایتالیا اینترمیلان 20 1938/39 اتوره پوریچلی آلدو بوفی اروگوئه/ایتالیا ایتالیا بولونیا آث میلان 19 1939/40 آلدو بوفی ایتالیا آث میلان 24 1940/41 اتوره پوریچلی اروگوئه/ایتالیا بولونیا 22 1941/42 آلدو بوفی ایتالیا آث میلان 22 1942/43 سیلویو پیولا ایتالیا لاتزیو 21 1943/44 - - - - 1944/45 گولیلمو گابتو ایتالیا تورینو 22 1945/46 والنتینو ماتزولا ایتالیا تورینو 29 1946/47 جامپیرو بونی پرتی ایتالیا یوونتوس 27 1947/48 اشتفان نیرش مجارستان اینترمیلان 26 1948/49 گونار نوردال سوئد آث میلان 35 1950/51 گونار نوردال سوئد آث میلان 34 1951/52 جان هانسن دانمارک یوونتوس 30 1952/53 گونار نوردال سوئد آث میلان 26 1953/54 گونار نوردال سوئد آث میلان 23 1954/55 گونار نوردال سوئد آث میلان 27 1955/56 جینو پیواتلی ایتالیا بولونیا 29 1956/57 دینو داکاستا برزیل/ایتالیا آاس رم 22 1957/58 جان چارلز ولز یوونتوس 28 1958/59 آنتونیو والنتین آنجلیلو آرژانتین/ایتالیا اینترمیلان 33 1959/60 عمر سیوری آرژانتین/ایتالیا یوونتوس 28 1960/61 سرجیو بریگنتی ایتالیا سمپدوریا 27 1961/62 خوزه آلتافینی اورلیو میلانی برزیل/ایتالیا ایتالیا آث میلان فیورنتینا 22 1962/63 هارالد نیلسن پدرو مانفردینی دانمارک آرژانتین بولونیا آاس رم 19 1963/64 هارالد نیلسن دانمارک بولونیا 17 1964/65 ساندرو ماتزولا آلبرتو اورلاندو ایتالیا ایتالیا اینترمیلان فیورنتینا 17 1965/66 لوییس وینیچیو برزیل ویچنتزا 25 1966/67 لوییجی ریوا ایتالیا کالیاری 18 1967/68 پیرینو پراتی ایتالیا آث میلان 15 1968/69 لوییجی ریوا ایتالیا کالیاری 21 1969/70 لوییجی ریوا ایتالیا کالیاری 21 1970/71 روبرتو بونین سنیا ایتالیا اینترمیلان 24 1971/72 روبرتو بونین سنیا ایتالیا اینترمیلان 22 1972/73 جوزپه ساوولدی پائولینو پولیچی جیانی ریورا ایتالیا ایتالیا ایتالیا بولونیا تورینو آث میلان 17 1973/74 جورجو کینالیا ایتالیا لاتزیو 24 1974/75 پائولینو پولیچی ایتالیا تورینو 18 1975/76 پائولینو پولیچی ایتالیا تورینو 21 1976/77 فرانچسکو گراتزیانی ایتالیا تورینو 21 1977/78 پائولو روسی ایتالیا ویچنتزا 24 1978/79 برونو جوردانو ایتالیا لاتزیو 19 1979/80 روبرتو بتگا ایتالیا یوونتوس 16 1980/81 روبرتو پروتزو ایتالیا آاس رم 18 1981/82 روبرتو پروتزو ایتالیا آاس رم 15 1982/83 میشل پلاتینی فرانسه یوونتوس 16 1983/84 میشل پلاتینی فرانسه یوونتوس 20 1984/85 میشل پلاتینی فرانسه یوونتوس 18 1985/86 روبرتو پروتزو ایتالیا آاس رم 19 1986/87 پیترو پائولو ویردیس ایتالیا آث میلان 17 1987/88 دیگو مارادونا آرژانتین ناپولی 15 1988/89 آلدو سرنا ایتالیا اینترمیلان 22 1989/90 مارکو فان باستن هلند آث میلان 19 1990/91 جانلوکا ویالی ایتالیا سمپدوریا 19 1991/92 مارکو فان باستن هلند آث میلان 25 1992/93 جوزپه سینیوری ایتالیا لاتزیو 26 1993/94 جوزپه سینیوری ایتالیا لاتزیو 23 1994/95 گابریل باتیستوتا آرژانتین فیورنتینا 26 1995/96 ایگور پروتی جوزپه سینیوری ایتالیا ایتالیا باری لاتزیو 24 1996/97 فیلیپو اینزاگی ایتالیا آتالانتا 24 1997/98 اولیور بیرهوف آلمان اودینزه 27 1998/99 مارسیو آموروسو برزیل اودینزه 22 1999/00 آندری شوچنکو اوکراین آث میلان 24 2000/01 هرنان کرسپو آرژانتین لاتزیو 26 2001/02 دیوید ترزگه داریو هوبنر فرانسه ایتالیا یوونتوس پیاچنتزا 24 2002/03 کریستین ویری ایتالیا اینترمیلان 24 2003/04 آندری شوچنکو اوکراین آث میلان 24 2004/05 کریستیانو لوکارلی ایتالیا لیورنو 24 2005/06 لوکا تونی ایتالیا فیورنتینا 31 2006/07 فرانچسکو توتی ایتالیا آاس رم 26 2007/08 الساندرو دل پیرو ایتالیا یوونتوس 21 2008/09 زلاتان ابراهیموویچ سوئد اینترمیلان 25 2009/10 آنتونیو دی ناتاله ایتالیا اودینزه 29 2010/11 آنتونیو دی ناتاله ایتالیا اودینزه 28 2011/12 زلاتان ابراهیموویچ سوئد آث میلان 28 2012/13 ادینسون کاوانی اروگوئه ناپولی 29 2013/14 چیرو ایموبیله ایتالیا تورینو 22 2014/15 لوکا تونی مائورو ایکاردی ایتالیا آرژانتین هلاس ورونا اینترمیلان 22 2015/16 گونزالو هیگواین آرژانتین ناپولی 36 2016/17 ادین ژکو بوسنی و هرزگویین آاس رم 29 2017/18 چیرو ایموبیله مائورو ایکاردی ایتالیا آرژانتین لاتزیو اینتر 29 1. گونار نوردال ستاره سابق میلان با پنج بار کسب عنوان کاپوکانونیره رکورددار است و جوزپه مه آتزا، آلدو بوفی، لوییجی ریوا، پائولو پولیچی، روبرتو پروتزو، میشل پلاتینی و جوزپه سینیوری با سه بار کسب این عنوان در جایگاه بعدی قرار دارند. 2. بازیکنان میلان با 17 بار کسب عنوان کاپوکانونیره رکورددار هستند و بازیکنان اینتر (14)، یوونتوس (13)، تورینو (10)، آاس رم (9)، لاتزیو (9)، بولونیا (7)، فیورنتینا (5)، اودینزه (4)، کالیاری (3)، ناپولی (3)، سمپدوریا (2)، ویچنتزا (2)، آتالانتا، باری، پیاچنتزا، لیورنو و هلاس ورونا 1 بار این عنوان را کسب کرده‌اند. 3. بازیکنان ایتالیایی 64 بار بهترین گلزن سری آ شده‌اند و بازیکنان آرژانتین (10) و سوئد (7) در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. 4. جینو روزتی و گونزالو هیگواین با به ثمر رساندن 36 گل در یک فصل مسابقات رکورددار هستند. فاتحان اسکودتو از ابتدا تا کنون
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار