اظهارات توهین آمیز وزیر امور خارجه آمریکا
۲۳:۰۵
منبع: صدا و سیما
رئیس سابق سیا در سخنان خود که سراسر توهین و بی ادبی به مردم ایران و جممهوری اسلامی بود بیشتر از آنکه در قامت رئیس دستگاه دیپلماسی ظاهر شود در قامت رئیس دستگاه جاسوسی ظاهر شد.