تغییر نقشه سوریه از 2013 تا 2018 + فیلم
۱۲:۵۹
منبع: العالم
نقشه سوریه از سال 2013 تا امروز شاهد تغییراتی زیادی بوده است