عکس‌های نامعلوم کارت ملی صدای احسان علیخانی را هم درآورد
۲۳:۱۷
منبع: الف
احسان علیخانی مجری برنامه ماه عسل به کیفیت نامطلوب عکس‌های کارت ملی هوشمند کنایه هایی زد که در این فیلم مشاهده می‌کنید.