همایش اقتصادی سن پترزبورگ با حضور کشورمان
۰۷:۳۵
منبع: صدا و سیما
در همایش بین المللی بین اقتصادی سن پترزبورگ که با حضور 140 کشور ازجمله کشورمان برگزار شد، دو سند همکاری توسط سازمان زمین شناسی جمهوری اسلامی ایران و شرکت زمین شناسی روسیه به امضا رسید.