بهمن مفید روی تخت بیمارستان عزادار ملک مطیعی
۰۳:۴۳
منبع: برترینها
بهمن مفید گفت: یکی از ستون‌های محکم سینمای ایران عمرش را بخشید و رفت.