فیلم/ سوتی جالب در صداوسیما / گیر کردن سی دی در حال لب زدن خواننده در برنامه زنده!
۱۷:۰۱
منبع: انتخاب