فیلم/ خنک کردن هوای گرم شهر در چین با «بمب مه»
۲۲:۲۶
منبع: انتخاب
در شهر شنزن چین با این کامیون‌ها و اسپری فشار قوی که «بمب مه» نام دارد هوای شهر را خنک می‌کنند.