ورود کیم جونگ اون به سنگاپور
۱۵:۴۷
منبع: شبکه خبر
رئیس کره شمالی در شدیدترین تدابیر امنیتی وارد سنگاپور شد.