مبلغ زکات فطریه 5 هزار تومان به ازای هر نفر
۱۹:۰۵
منبع: صدا و سیما
میزان زکات فطریه در استان به ازای هر نفر 5 هزار تومان تعیین شد.