استقرار 11 گروه استهلال ماه شوال در استان+فیلم
۱۹:۱۰
منبع: صدا و سیما
یازده گروه از ستاد استهلال استان رویت هلال ماه شوال را رصد می‌کنند.