فیلمی که ترامپ به رهبر کره شمالی نشان داد چه بود؟
۱۰:۲۱
منبع: مشرق
رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با رهبر کره شمالی فیلمی کوتاه به وی نشان داده است.