آزادی یکصد نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در استان
۱۱:۴۰
منبع: صدا و سیما
مردم نوع دوست استان در سال گذشته یکصد نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با 16 میلیارد تومان بدهی را از زندان آزاد کردند.