هنر ابر و باد روی شیشه +فیلم
۱۲:۱۵
منبع: اقتصاد
در این ویدیو انجام تکنیک ابر و باد بر روی شیشه را مشاهده می‌کنید. این تکنیک یکی از تکنیک‌های پتینه می‌باشد که اساس آن را آب و رنگ‌های روغنی تکشیل می‌دهند.