پیگیری وضعیت مرکز بهداشت شهید شکاری میامی + فیلم
۱۳:۰۵
منبع: صدا و سیما
در بخش اتاق خبر صدا و سیمای مرکز سمنان، دکتر حسنی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی پاسخگوی درخواست مردم برای تعیین وضعیت خانه بهداشت شهید شکاری بود.