عروسک‌های جام جهانی روسیه، چینی از آب درآمد!
۱۴:۱۷
منبع: الف
اخت میلیون‌ها عروسک در فاصله‌ای اندک تا آغاز جام جهانی کار ساده‌ای نیست، اما شرکت چینی کیفورد در منطقه هانگژو کارگرانی را از سرتاسر کشور فراخوانده تا در تولید محصول برای این سفارش عظیم مشارکت کنند. این شرکت مجوز انحصاری تولید عروسک‌ها و اشیا یادگاری دیگر برای جام جهانی 2018 روسیه را در اختیار دارد. رئیس این شرکت برای این حجم عظیم سفارش مجبور شده است تا 30 کارخانه در 10 استان دیگر چین را نیز به کار بگیرد.