جشن نفس
۱۴:۲۰
منبع: صدا و سیما
در مراسمی از خانواده اهداء کنندگان اعضای شهرستان نهاوند قدردانی شد.