۰۲:۱۰
منبع: فارس
دسته: فرهنگی-فرهنگی
کد خبر: 16956675
شبکه شعاعی استعاره‌ای «حرف عن»
شبکه شعاعی استعاره‌ای «حرف عن»
مسئله انطباق، مسئله منطقه فعال و پویایی معنا است که هرکدام دارای مؤلّفه‌های دیگری است که موجب بسط و توسعه معنای این حرف در آیات قرآنی شده است.
به اشتراک بگذارید:
3-1-3.انتخاب واژهقرآن داراییک نظام منسجم برتر است. از یک سو در این کتاب برای افاده یک معنا یا مراد، واژه‌ای خاص در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر، این انتخاب به دست پیام دهنده‌ای همانند خدا صورت گرفته که خالقِ وجود و متن است و به تمام زوایا و سطوح آن دو واقف است. بنابراین گزینش یک کلمه به گونه‌ای صورت گرفته است که برای آن جایگزینی نمی‌توان در نظر گرفت و اگر لفظی جانشین شود، نه تنها معنای آیه تغییر می‌کند؛ بلکه در ساحتی بالاتر، نظم منسجم سوره و کل قرآن مختل خواهد شد (بنت الشاطی، 1376، ص 299) . مانند زمانی که حرف «عن» در آیه‌ای به کار می‌رود که جایگزین کردن حرفی دیگر در مقام آن باعث به هم ریختن مفهوم آیه می‌شود. برای مثال به این آیه دقت کنید: «وَمَا کاَنَ اسْتِغْفَارُ لِأَبِیهِ إِلَّا عَن» (توبه: 114) و استغفار ابراهیم برای پدرش، فقط به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود. دربارۀ معنای «عن» گفته شده که معنای تعبیر «عن موعده»، «لاجل موعده» است؛ بنابراین با توجه به مفهوم سازی این حرف، زمینه ابراهیم (ع) در موقعیت استغفار «موعده» تلقی شده تا نشان دهندۀ این مطلب باشد که منشاء استغفار حضرت وعده است که این مفهوم از همراهی عن با مفهوم لام برداشت می‌شود؛ اما ارتباطش با معنای پیش نمونه این طور تبیین می‌شود، مسیرپیما که ابتدا در این زمینه بود، به دلیل اطمینان به اینکه آزر دیگر ایمان نمی‌آورد از آن محیط می‌گذرد و دیگر تحقق وعده‌اش را دنبال نمی‌کند. در این راستا ذکر یک نکته ضروری است، مکارم شیرازی این آیه را این طور تفسیر می‌کند که: «استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش آزر) به خاطر وعده‌ای بود که به او داد؛ اما هنگامی که برای او آشکار شد که وی دشمن خدا است، از او بیزاری جست و برایش استغفار نکرد (مکارم شیرازی، 1374، ج‌8، ص 156) . حال جای این سوال باقی است آیا تا قبل از وعده دادن، حضرت ابراهیم نمی‌دانست که عمویش مشرک است که به او وعده داد؟ بنابراین بهتر است چنین تفسیر شود، همین که از ایمان آوردن وی مأیوس شد از او بیزاری جست، چنا نکه برخی از مفسران نیز به آن اشاره داشته‌اند و در رویکردشناختی نیز تفسیر اخیر تأیید می‌شود؛ زیرا حضرت به دلیل اشتیاق به هدایت عمویش درصدد ماندگاری در زمینه وعده دادن است؛ اما وقتی ایمان نیاوردن او برای ایشان آشکار شد، از آن محیط گذر می‌کند و دور می‌شود؛ به این ترتیب این حرف گذر مسیرپیما را از مرزنما (موعده) نشان می‌دهد. 3-1-4) تقابل معناییاین اصطلاح را برای معانی متضاد و متقابل به کار می‌برند که یکی از ویژگی‌های نظام مند زبان است و واژه هایی را که در تقابل معنایی با یکدیگر قرار می‌گیرند «متضاد» یکدیگر می‌نامند (صفوی، 1381، صص 137-136) . برهمین اساس گاهی حرف عن تقابل معنایی مسیرپیما و مرزنما را نشان می‌دهد. مانند: «فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنا وَلَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیاه الدُّنْیا» (نجم: 29)، حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می‌گرداند اعراض کن. در این نمونه حرف «عن» بیان کننده تقابل بینim و tr است. مخاطب این آیه «پیامبر (ص)» است که مسیرپیما جمله است و در طرف دیگر «مشرکان» در جایگاه مرزنما قرار دارند، به این ترتیب حرف «عن» نشان دهندۀ رابطه تقابلی آنها است که بر اثر غفلت از یاد پروردگار این تقابل ایجاد شده است؛ بنابراین گسترش معنایی این حرف در جهت متعارض نشان دادن عنصر متحرک و زمینه‌اش مفهوم سازی شده است. 3-2. منطقه فعالدر جمله‌های زبانی معمولاً با پدیده منطقه فعال روبرو هستیم. وقتی دو چیز در یک موقعیت با هم مشارکت دارند، تنها ابعاد خاصی از آنها به طور مستقیم با هم در ارتباطند. مثلاً وقتی گفته می‌شود: «ماشین را تعمیر کردم» یا گفته می‌شود: «ماشینم را شستم» یا زمانی که جمله «ماشینم در تصادف فقط خراش برداشت» را به کار می‌بریم، هریک از این جمله‌ها به وجوه و بخش‌های مختلفی از «ماشین» مربوط می‌شوند. در جمله اول فقط بخش مکانیکی ماشین تعمیر شده است، در جمله بعدی فقط سطح فلزی آن شسته شده است و در جمله آخر هم بخشی از بدنه آن خراش برداشته است. این پدیده نشان می‌دهد که هر واژه درحقیقت با مجموعه‌ای از اطلاعات یا با حوزه‌ای از اطلاعات به هم پیوسته ارتباط دارد و در هر بافتی بخشی از آن فعال می‌شود (قائمی نیا، 1390، صص 311-312) . در این موضع به آن دسته از آیاتی اشاره می‌شود که کاربرد حرف عن در آنها در هرکدام از آن آیات نشان دهندۀ رخداد خاصی است. 3-2-1. طراحی صحنه متفاوتگاهی نحوه قرار گرفتن حرف «عن» در جملات باعث طراحی صحنه‌های متفاوتی از یک موقعیت خاص می‌شود، مانند کاربرد این حرف در آیات ذیل که در آن دو صحنه کاملاً مجزا از داستان حضرت آدم به نمایش در آمده است: «… وَقالَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَه إِلاَّ أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدینَ» (آل عمران: 20) و گفت: پروردگارتان شما را از این گیاه نهی نکرد، مگر به خاطر اینکه (اگر از آن بخورید)، فرشته خواهید شد یا جاودانه خواهید بود! «…وَناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الشَّجَرَه وَأَقُلْ لَکُما إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُما عَدُوٌّ مُبینٌ» (آل عمران: 22) و پروردگارشان آنها را ندا داد که: «آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است. در این دو آیه دو صحنه متفاوت از یک رخداد، یعنی نهی از نزدیک شدن آدم و حوا به درخت ممنوعه بازنمایی شده است و هرکدام قسمتی از این صحنه را گزارش می‌دهد که در تبیین شناختی آن می‌توان گفت: در آیه نخست که مرزنمای «عن» هذه شجره است، در لحنی خطابی شیطان به آدم و حوا می‌گوید: خداوند شما را از این درخت نهی نکرد؛ بنابراین مشخص است که آدم و حوا و همچنین شیطان نزدیک به درخت هستند که وسوسه شیطان مبنی بر گذر آن دو بر درخت ممنوعه است؛ اما در آیه دوم که خداوند آدم و حوا را مخاطب قرار داده است، از اسم اشاره تلکما به همراه شجره که مرزنما است، استفاده می‌کند که این صحنه گزارشگر زمانی است که شیطان آن دو را اغوا می‌کند و آنها بر درخت ممنوعه گذر کردند و درواقع از فرمان خداوند تجاوز کرده‌اند و خداوند با لحنی توأم با سرزنش آنها را خطاب می‌کند و چون آنها به وسوسه شیطان عمل کردند، از مقام قرب خداوند دور شدند. چنانکه علامه نیز به آن اشاره کرده است و چنین تفسیر می‌کند: برای اینکه «ندا» به معنای صدا زدن از دور است، همچنان که «تلکما» هم که در «تِلْکُمَا الشَّجَرَه» است، این دلالت را دارد که آنها از مقام قرب دور شده‌اند؛ زیرا این کلمه نیز برای اشاره به دور است، به خلاف «هذا» که برای اشاره به نزدیک است و بنابراین در ابتدای ورود آدم به بهشت و قبل از اینکه آدم و حوا اغوا شوند، خداوند آنها را چنین خطاب می‌کند: «وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَه» (طباطبایی، 1417، ج 8، ص 34) . 3-2-2. ارائه چشم اندازگاهی گوینده کلام به منظور ساخت معنای جدید و ارائه چشم اندازهای گوناگون از یک صحنه، جایگاه حروف در عبارات را تغییر می‌دهد؛ بنابراین چینش و گزینش کلمات را به گونه‌ای انجام می‌دهد که میان دو حرف در مواضع مختلف رابطه تضاد برقرار شده است و طرح واره‌های متضادی از آن صحنه ارائه می‌شود، مانند زمانی که گفته می‌شود: «کوره با شیب تندی از بالای کوه به دره سرازیر شد» یا وقتی که گفته می‌شود: «کوره راه با شیب تندی از دره به بالای کوه صعود می‌کند» که هر دو جمله موقعیت واحدی را از دو چشم انداز متفاوت گزارش می‌دهند (رک: ایزوتسو، 1378، ص 76؛ قائمی نیا، 1390، ص 64) . چنا نکه چینش واژگان و انتخاب حروف در آیه زیر با این رویکرد انجام می‌شود و از موقعیت نگهبان بودن فرشتگان از اعمال انسان چشم اندازهای مختلفی را با حرف عن تبیین می‌کند، مانند: «إِذْ یَتَلَقَّی عَنِ وَعَنِ قَعِیدٌ» (ق: 17)، هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند، اعمال او را دریافت می‌دارند. در اینجا کاربرد حرف عن به جهت گزارش صحنه تجاوز و عبور دو فرشته نگهبان اعمال بر دو سمت انسان است، درواقع «عن» در این آیه صرفاً ناظر به نمایش دادن صحنه‌ای است که دو فرشته پیوسته در اطراف انسان حرکت می‌کنند؛ البته این صحنه را از دو چشم انداز و نمای مختلف گزارش می‌کند. در نمونه اول موقعیت مسیرپیما در جهت راست صحنه تصویرسازی شده است و در نمونه دوم زاویه دید ناظر تغییر می‌کند و مسیرپیما در سمت چپ مرزنما قرار دارد و ما می‌دانیم وقتی شخصی همواره از جهات مختلف تحت کنترل قرار می‌گیرد، درواقع تحت حراست و نگهبانی آنها قرار گرفته است؛ از همین رو خداوند برای فهماندن مفهوم «حفظ و نگهداری اعمال به دست فرشتگان» با حرف عن گذر و عبور فرشته‌های نگهبان را از دو جهت راست و چپ او تصویرسازی می‌کند تا با ارائه چشم اندازهای مختلف از این صحنه و درحقیقت با تکیه بر این صحنه به ساخت مفهوم حفظ و حراست منتقل شود و تغییر معنایی حرف عن نمود یابد و چون معنا چشم اندازی خاص به جهان خارج است، هرگاه چشم انداز تغییر کند، به تبع آن معنا نیز تغییر می‌کند. 3-3. انعطاف پذیری و پویایی معنایک قلمرو ترکیبی از معارف است که با توصیف معنا ارتباط دارد. گاهی برای تعیینیک چیز باید به قلمروهای مختلفی از معارف اشاره کرد، برای مثال باید به رنگ، اندازه و طعم آن اشاره کرد که هریک به قلمروی خاصی از معارف تعلق دارد. مجموعه این قلمروها برای تعیین معنای آن چیزیک شبکه معنایی را تشکیل می‌دهد. این شبکه‌های معنایی موجب می‌شوند که معنا انعطاف پذیر باشد و در سیاق‌های مختلف بخش خاصی از اطلاعات برجسته شود. این رویکرد باعث شده است، زبان شناسان شناختی یک معنا را معنای کانونی در نظر بگیرند و معانی دیگر را شعاع‌ها و پرتوهای معنای مرکزی به حساب آورند که این شبکه‌های شعاعی معنا ابزاری برای تولیدمعانی جداگانه از معنای کانونی نیستند (قائمی نیا، 1390، صص 312-313) . با تکیه بر این دیدگاه توسیع معنایی حرف عن را در قرآن می‌توان در سه شبکه تحلیل و بررسی کرد. 3-3-1. شبکه شعاعی هم معناییاین شبکه معنایی از طریق توسعه حقیقی به بسط و توسعه معنایی حرف «عن» کمک می‌کند؛ به این ترتیبیک واژه ممکن است علاوه بر معنای سرنمونی معانی سایر حروف را به طور همزمان افاده کند. برای ایضاح سخن به نمونه هایی از آن می‌پردازیم و آن را با شاهد مثال‌های قرآنیتحلیل شناختی خواهیم کرد. بر اساس کتب مختلفی چون الاتقان و مغنی اللبیب این حرف علاوه بر معنای کانونی که دلالت بر «مجاوزت و عبور» دارد، هم معنایی با سایر حروف چون ترادف با «علی»، «لام تعلیل»، «بعد»، «فی»، «من»، «باء» را هم با نام پرتوهای از معنای خود پذیرفته است (حسینی، 1388، ج 2، ص 210 – 223؛ شرتونی، 1429، ص 363، سیوطی، 1392، صص 170-172) که در ادامه با تکیه بر مثال‌های قرآنی برخی از آنها را تحلیل شناختی خواهیم کرد. از جمله در آیه 32 سوره ص که می‌فرماید: «فَقَالَ إِنیّ أَحْبَبْتُ حُبَّ عَن حَتیَ تَوَارَتْ بِالحْجَابِ» گفت: «من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم، تا از دیدگانش پنهان شدند. گفته می‌شود که کلمه «عن» به معنای «لام» است و منظور سلیمان (ع) این است که: من محبتی را که به اسبان دارم ایثار و اختیار می‌کنم بر یاد پروردگارم یعنی نماز. درنتیجه وقتی اسبان را بر من عرضه می‌دارند، از نمازم غافل می‌شوم تا خورشید غروب می‌کند (طباطبایی، 1374، ج 17، ص 308) . معنای عن گویا گذر دوستی اسبان از محیط ذکر ربی را نشان می‌دهد که موجب غفلت از نماز شده است؛ اما اگر به تعبیر «ذکر پروردگار» توجه کنیم، منظور حضرت مشخص می‌شود که می‌گوید دوستیاسبان را به خاطر یاد خدا برگزیدم. به تعبیر دیگر، معنای «ذکر ربی» در اینجا هم «نماز» می‌تواند باشد و هم به معنای اصلییعنییاد پروردگار. یعنی ذکر رب مکانی است که محل نماز قرار دارد؛ اما به گفته حضرت این بار ذکر رب مکان حب الخیر قرار می‌گیرد، تا این معنا را برساند که هرچند ذکر و یادآوری پروردگار با توجه به آفرینش آفریده هایی چون اسب برای حضرت انجام شد؛ اما آن را جایگزین نماز کرد که جنبه دیگری برای ذکر رب محسوب می‌شود. یا در آیه 38 سوره محمد که حرف عن در آن به معنای «علی» به کار رفته است، می‌فرماید: «هَأَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فیِ سَبِیلِ الله و یبخل فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَن» (محمد: 38)، در این آیه گویی انسان فضایی است و بخل که حرکتش از بی اعتنایی به «تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ» شروع شده در مسیر حرکت در زمینه (انسان بخیل) قرار گرفته و از آن عبور نکرده است؛ به تعبیردیگر، عن گذر مسیرپیما را با حالت خساست تا مستقر شدن روی مرزنما نشان می‌دهد، با این مفهوم سازی گویا می‌خواهد بگوید آثار بخل بعد از گذر از مراحلی بر شخص بخیل مستولی می‌شود و خیر دنیا و آخرت که از آثار انفاق است، از او گرفته می‌شود. با دقت در آیات فوق دریافتیم که اگرچه این حرف معانی سایر حروف را هم در برخی نمونه‌ها کدگذاری کرده است؛ اما هیچ گاه آن معنی جدید از معنای کانونی عن جدا نشده است؛ بلکه با تلفیق مفهوم مجاوزت با مفاهیم آن حروف تغییر در معنای حرف «عن» رخ داده است. 3-3-2. شبکه شعاعی طرح واره‌ایدر توسعه طرح واره‌ای، معانی مختلفی که در تجربه مکانی ریشه دارند، در چارچوب طرح واره‌های تصویری ساخته می‌شوند و در آن معانی مکانی نسبت به غیرمکانی در نظر سخنگویان اصلی زبان، پیش نمونه ای‌تر هستند و انشعاب طرح واره‌های دیگر از تغییر طرح واره اصلی منجر به ایجاد شبکه‌ای از معانی می‌شود (قائمی نیا، 1388، ص 9)؛ بنابراین تغییر حالت مسیرپیما نسبت به مرزنما مثلاً حرکت یا ایستایی آن طرز قرار گرفتن مرزنما باعث تغییر طرح واره اصلی حرف عن می‌شود و معانی جدید را به وجود می‌آورد که در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره می‌کنیم. 3-3-2-1. طرح واره حرکتیدر این بخش حرف جر «عن» دلالت بر عبور و حرکت دارد، انسان در زندگی با نمونه‌های زیادی از جابه جایی روبه رو است. او با تجربه‌ای که از حرکت خود و مشاهده حرکت اشیا و پدیده‌های اطراف خود دارد، طرح واره جابه جایی را در ذهن خود می‌پروراند. در این نوع طرح واره سه نکته مبدأ –مسیر- مقصد حایز اهمیت است (روشن و دیگران، 1392، ص 85؛ صفوی، 1382، ص 69) . مثلا ًدر این آیه که با قراردادن مرزنما در جهت بالا حالت گذر و مجاوزت مسیرپیما را عمودی جلوه می‌دهد و می‌فرماید: «یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ (قلم: 42) روزی که (لباس) از ساق (پا)‌ها برطرف شود. در این نمونه «لباس» همچون مسیرپیما از «ساق» که مرزنما است، بالا زده می‌شود و موجب عریان شدن آن می‌شود؛ بنابراین حرکت و سیر لباس از پا از سمت پایین به سمت بالا ترسیم شده است که نتیجه آن آشکار شدن پا و ساق است. طبق برخی از تفاسیر که از این آیه ارائه شده است، منظور کشف حجاب از اصل و اساس چیزی (بیضاوی، 1418، ج 5، ص 237) . گویی نتیجه این کناررفتن حجاب، آشکارشدن اعمالشان است که کار را برایشان سخت کرده است؛ بنابراین حرف «عن» علاوه بر مجاوزت نحوه حرکت و مکان مرزنما را نیز مشخص کرده است و همین باعث تغییراین طرح واره از طرح واره اصلی شده است و درنتیجه گسترش معنای پیش نمونه را با این رویکرد بیان کرده است. نمونه دیگری که حرف عن برای نشان دادن حرکت افقی به کار رفته در این آیه است: «…وَأَضَلُّ عَنْ» (مائده: 60) و از راه راست، گمراه ترند. که در اینجا ایمان چون راه مستقیمی تصویرسازی شده است که افراد گمراه به جای حرکت در این راه مستقیم از آن منحرف شده‌اند، درحقیقت خداوند برای ملموس کردن ایمان و بی ایمانی از واژه هایی چون سواء السبیل و اضل استفاده کرده است که در تجارب روزمره مخاطبان بر حرکت و گذر اشیاء متحرک دلالت دارند؛ ازاین رو، ایمان راه مستقیمی تصویرسازی می‌شود که عن حرکت و گذر مسیرپیما را در جهتی مخالف این راه نشان می‌دهد تا بی ایمانی و انحرافشان را از راه ایمان مفهوم سازی کنند. 3-3-2-2. طرح واره حجمییکی از انواع طرح‌های تصوری طرح حجمی است. انسان از طریق تجربه قرار گرفتن در اتاق، تخت، خانه، غار و دیگر جاهایی که حکم ظرف پیدا می‌کند، بدن خود را مظروفی تلقی می‌کند که می‌تواند در ظرف‌های انتزاعی قرار گیرد (صفوی، 1382، ص 68) که در نمونه هایی حرف عن به این طریق گسترش معنایییافته است، چنانچه کارکرد این حرف در آیه روبرو ترسیم طرح حجمی است: «کَلاَّ عَنْیَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» (مطففین: 15)، هرگز چنین نیست قطعاً در آن روز آنان از (ملاقات) پروردگارشان منع شده‌اند. در این آیه مکذوبین با انجام گناه در این دنیا حصاری به دور خود ایجاد کرده‌اند که آنان را از ادامه مسیر و رسیدن به پروردگار در روز قیامت باز داشته است. به تعبیر دیگر همه انسان هادرابتدافطرتاًگرایش به تقرب دارند؛ ولی در ادامه راه از حرکت باز می‌مانند و وارد محیط تقرب که هدف خلقتشان است، نمی‌شوند و از ملاقات پروردگارشان در حجم و فضای حجاب از ایشان می‌مانند. نمونه دیگر گسترش معنایی حرف عن به این طریق در این آیه است که می‌فرماید: «وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی أَذْهَبَ عَن …» (فاطر: 34) و می‌گویند: ستایش مخصوص خدایی است که اندوه را از ما برطرف ساخت. درواقع وجود انسان حجمی را تشکیل داده که غم در مسیرحرکتش در آن جای گرفته است؛ اما با توجه به موقعیت «اذهب» سرانجام غم از درونشان خارج می‌شود و با این خروج از غم به حمد و سپاس خدا می‌پردازند. با این تفسیر مشخص می‌شود که قطعاً آنها با اموری غمگین بوده‌اند؛ اما در ادامه خداوند بر آنها منت گذاشت و غم را از آنها زدود. 3-3-2-3. طرح واره قدرتیدر برخی آیات که با حرف عن همراه شده‌اند، مسیرپیما دارای قدرت و نیرویی است که مرزنما با نیروی مانعیت باعث ازبین رفتن نیروی مسیرپیما می‌شود، انگار حرکتی در مسیرپیما وجود دارد؛ اما شرایطی به وجود می‌آید که در برابر این سیر و عبور نیرویی مقاومت می‌کند و جلوی حرکت را می‌گیرد و به این ترتیب طرحی از این برخورد فیزیکی در ذهن انسان پدید می‌آید که تداعی گر طرح قدرتی است (صفوی، 1382، ص 69) . مانند این شاهد مثال قرآنی که به این منظور سامان یافته است: «وَقَالَ مَا نهَئکُمَا رَبُّ عَنْ إِلَّا أَن تَکُونَا مَلَکَینْ أَوْ تَکُونَا مِنَ الخْالِدِینَ» (اعراف: 20) و گفت: پروردگارتان شما را از این گیاه نهی نکرده است، مگر به خاطر اینکه فرشته خواهید شد، یا از جاودانگان خواهید بود. گویا درخت سد و مانعی است که خداوند بر سر راه حضرت آدم قرار داده است که نباید به آن تجاوزی صورت گیرد؛ اما با وجود نهی از تجاوز که با عبارت «مَا نهَئکُمَا» و کاربرد «عن» مشخص شده است، شیطان آنها را وسوسه می‌کند و آنها با قدرتی که از وسوسه شیطان به دست می‌آورند، این مانع را کنار می‌گذارند، بر امر ارشادی خداوند تجاوز می‌کنند و از ظالمان کسانی که خود را به زحمت انداخته‌اند (رک: عاملی، 1360، ج 4، ص 131؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363، ج‌4، ص 35) می‌شود. 3-3-3. شبکه شعاعی استعاره‌ایگاهی حرف «عن» از طریق توسیع استعاری بسط و گسترش معنا را به دنبال دارد. این نوع توسعه در شمار توسعه‌های مجازییک واژه قرار می‌گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت: استعاره‌ها تناظر یک به یک «مفهوم‌ها» و انطباق حوزه مفهومی مبدأ با حوزه مفهومی مقصد محسوب می‌شوند. به تعبیر دیگر، تعداد مفاهیمی هستند که خارج از حوزه مکان است و از طریق مکان مندی در اذهان جریان می‌یابند، پس در استعاره یک قلمرو مفهومی با قلمرو دیگر درک می‌شود (کردزعفرانلو، حاجیان، 1389، صص 120-124) . درواقع معانی استعاری این حرف حامل یک معنای اضافی نسبت به معنای پیش نمونه است، ازهمین رو همچون مفاهیمی متفاوت در نظرگرفته می‌شود؛ بنابراین در خوشه استعارییک حوزه پیچیده و انتزاعی با حوزه مکانی و ساده‌تر درک می‌شود که برای تبیین آن به نمونه هایی از این نوع توسعه معنا در حرف عن پرداخته می‌شود. یکی از مفاهیم حرف عن که با بسط استعاری به دست می‌آید، جانشینی است. در این مفهوم حرف «عن» به معنای به جای و درعوضِ به کار رفته است. مانند فرموده خدای متعال در آیه: «وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی عَنْ شَیْئا» (بقره: 47) و از (عذابِ) روزی حفظ کنید که هیچ کس به جای شخص (دیگری) چیزی (از عذاب) کیفر نمی‌شود. کاربرد حرف «عن» در این نمونه گذر نفس اول و جایگزین شدنش را به جای نفس دوم نشانه گذاری می‌کند. گویا حکایت از خواسته انسان‌ها دارد که دوست دارند، دیگران بار مجازاتشان را به عهده بگیرند؛ اما این اجازه به آنان داده نمی‌شود؛ بنابراین نفس اول نمی‌تواند تجاوزی به حریم نفس دوم داشته باشد و عذابی و نیازی را از دیگری برطرف کند و موجب شفاعتش شود، گویا انسان‌ها گمان می‌کنند شرایط زمانی و مکانی آخرت چون دنیا است و همان طور که نظام زندگی دنیا بر اساس اسباب و وسائط و شفاعت سامان می‌گیرد، عذاب روز قیامت هم به همین شیوه سامان می‌یابد که خداوند این گمان را با عبارت «لا تَجْزی» و کاربرد «عن» نفی می‌کند. معنای شناختی که از حرف عن اراده می‌شود، این تفسیر را از آیه به دست می‌دهد که با این نگاه تفسیری علاوه بر معنای بدلیت، اصالت معنای حرف عن نیز حفظ می‌شود. مفهوم دیگری که به روش استعاری از حرف عن برداشت می‌شود، مقایسه است. در این معنای استعاری با حرف «عن» شیء متحرک در یک ویژگی خاص با یک زمینه ثابت مقایسه و سنجیده شده است (رک: زاهدی و محمدی زیارتی، 1390، ص 74)، مانند کاربردش در این آیه: «أَوْ بِما کَسَبُوا وَ عَنْ کَثیرٍ» (شوری: 34) . در این آیه مقایسه‌ای بین دو فعل خداوند یعنی «هلاکت و نابودی» و «بخشش» انجام شده است که با حرف عن «کثرت»، زمینه عفو و بخشش قرار گرفته است، تا وجه تمایز این افعال در زمینه فراوانی عفو مفهوم سازی شود؛ بنابراین این نکته برداشت می‌شود که بخشش و عفو خداوند از هلاکتش بیشتر است؛ زیرا گذر «عفو» از زمینه «کثیر» اتفاق افتاده است. یکی از مفاهیم انتزاعی و استعاری حرف «عن» آفرینش و تولید است که در این آیه به آن اشاره شده است. «وَماعَنِ» (3/نجم) و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. در آیه فوق مفهوم خلق و تولید کلام از پیامبر (ص) نفی می‌شود و آن را به خدا نسبت می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشأت گرفتن و شروع حرکت و عبور نطق را از محیط هوای نفس نفی می‌کند، پس حرف «عن» رابطه خلق و تولید را به همراه دارد که با «ما» این خلاقیت در کلام از پیامبر (ص) نفی شده است؛ بنابراین این معنای حرف عن، چون به ایجاد و شروع مسیرپیما از مرزنما اشاره دارد؛ درحالی که معنای پیش نمونه آن مجاوزت است، در خوشه استعاری جای می‌گیرد. البته معانی استعاری حرف «عن» بیش از این نمونه‌ها است، مثلاً مفاهیمی چون «دربرابر»، «برعهده، وظیفه»، «متعلق به»، «به علت» و … را نیز به این روش کدگذاری می‌کند؛ اما چون هدف ما معرفی قواعد گسترش معنا در حروف قرآنی است، از شرح و تحلیل همه نمونه‌های آن معذوریم. نتیجه گیرینتایج حاصل از بررسی حرف «عن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی به آشکار شدن ویژگی‌های زبان شناسی متن قرآن کریم کمک شایانی کرده است. آنگونه که ملاحظه شد، با این رویکرد حرف «عن» به مفاهیم ذهنی اشاره دارد و در تبیین معانی آن نمی‌توان صرفاً به لفظ و معنای لفظی تکیه کرد؛ بلکه در نگاه شناختی، این حرف نشان دهندۀ رابطه بین شکل و پایه جمله است؛ بنابراین در بررسی قواعد گسترش معنایی آن باید تأثیر این حرف برtrو im مدّنظر قرار گیرد، تا معنای دقیق‌تر و نزدیک به هدف گوینده کلام مشخص شود. کاربرد حرف «عن» در همه نمونه‌ها و بافت‌های گوناگون یکسان نیست؛ بلکه کارکردهای متفاوت آن بر اساس قواعد گسترش معنا توسعه پذیر است که در فهم و تفسیر قرآن توجه به آنها لازم و ضروری است. در رویکرد سنتی زبان به چند معنایی حروف اشاره می‌شود و هرکدام از این معانی را در کاربرد جدیدش با نام معنای اصلی تلقی می‌کنند؛ اما طبق بررسی انجام شده در این مقاله، در حرف «عن» یک معنا با نام معنای مرکزی و پیش نمونه‌ای شناخته می‌شود که همان «مجاوزت و گذر» است و محور و نقطه اجتماع سایر معانی این حرف محسوب می‌شود؛ از این رو برای نشان دادن بسط و گسترش معنای پیش نمونه‌ای به سایر معانی، نیاز به یک مجموعه قواعد و اصول شناختی است؛ زیرا در قرآن کریم چگونگی فضاسازی حرف «عن» نکته بسیار مهمی است که در این نوشتار بر اساس قاعده انطباق، منطقه فعال و پویایی معنا که خود شامل مؤلّفه‌های فرعی دیگری جهت تبیین توسعه معنا است، سایر معانی حرف عن از متن آیات کشف شده است. این روش‌ها می‌توانند همچون راهی جهت کشف معنای سایر واژه‌های قرآنی نیز به کار رود؛ بنابراین حاصل مباحث مطرح شده چنین شد که معنای مرکزی با نام نقطه اتصال همه شعاع‌های دایره معنایی حرف عن محسوب می‌شود که باید در بررسی معانی متعدد این حرف مدّنظر قرار گیرد و در تحلیل هر معنا ارتباطش با آن تبیین شود. نکته دیگر اینکه با طرح قواعد گسترش معنای حرف عن، برای کشف بطون معنایی قرآن کریم چند راهکار تعریف شد که نشان داد از طریق این روش‌ها در کوچک‌ترین واژه‌های قرآن هم می‌توان مفهوم‌های مختلفی را دریافت کرد و آن را با نام روش شناسی کشف معنای سایر مفردات قرآن به قرآن پژوهان معرفی کند. مراجعقرآن کریم. ایزوتسو، توشیهیکو (1378)، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: فرزان، چ 11. بامشادی، پاسا؛ جواد، بامشادی؛ شادی، انصاریان (1394)، «بررسی معنایی سه حرف اضافه ærɑوtɑ، wælدر کردی گورانی از دیدگاه شناختی»، فصلنامه جستارهای زبانی، (صص 1-25) . حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد (1363)، تفسیر اثنا عشری، تهران: انتشارات میقات. بنت الشاطی، عایشه عبدالرحمان (1376)، الاعجاز البیانی للقرآن الکریم، ترجمه حسین صابری، تهران: علمی و فرهنگی. بیضاوی، عبدالله بن عمر (1418 ه-ق)، انوارالتنزیل، ج 5، بیروت: دار احیاء التراث العربی. پورابراهیم، شیرین؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا گلزاده و عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا (1388)، «بررسی زبان شناختی استعاره جهتی بالا / پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 12، 55 -81. حسینی، علی (1388)، ترجمه و شرح مغنی الادیب، ج 2، قم: دارالعلم. روشن، بلقیس؛ فاطمه، یوسفی راد؛ فاطمه، شعبانیان (1392)، «مبنای طرح واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب المثل‌های شرق گیلان»، مجله زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 2، (صص 75-94) . زاهدی، کیوان؛ عاطفه، محمدی زیارتی (1390)، «شبکۀ معنایی حرف اضافۀ فارسی «از» در چهارچوب معنی شناسی شناختی»، مجله تازه‌های علوم شناختی، ش 1، (67-80) . سیوطی، جلال الدین (1392)، الاتقان فی علوم القرآن، ج 2، مترجم: محمود دشتی، قم: دانشگاه اصول دین. شرتونی، رشید (1429 ه-ق)، مبادی العربیه، تنقیح: حمید محمدی، قم: دارالفکر. شریفی، لیلا (1388)، «رویکردی شناختی به یک فعل چندمعنای فارسی»، تازه‌های علوم شناختی، ش 4، (صص 1-11) . صفوی، کورش (1382)، «بحثی دربارۀ طرح واره‌های تصوری از دیدگاه معنی شناسی شناختی»، مجلهنامه فرهنگستان، ش 21، (صص 65-85) . صفوی، کورش (1379)، درآمدی بر معنی شناسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. عاملی، ابراهیم (1360)، تفسیر عاملی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: انتشارات صدوق. قائمی نیا، علیرضا (1390)، معناشناسی شناختی قرآن، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قائمی نیا، (1388)، «شبکه‌های شعاعی در معناشناسی قرآن»، مجله ذهن، ش 38، (صص 7-39) . کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه؛ خدیجه، حاجیان (1389)، «استعاره‌های جهتی قرآن با رویکرد شناختی»، فصلنامه علمی - پژوهشی نقد ادبی، س 3، ش 9، 1389 (صص 115-139) . گلفام، ارسلان؛ رویا، صدیق ضیابری؛ آزیتا، جعفری (1385)، «نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی»، فصلنامه زبان و زبان شناسی، ش 4، (صص 56-76) . نویسندگان: مریم توکل نیا: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی زاهدان، زاهدان، ایرانولی الله حسومی: استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانفصلنامه پژوهشهای زبان شناختی قرآن بهار و تابستان 1396انتهای متن. /
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار