فیلم/برخورد قاطع فغانی، کروس را به عقب راند
۲۱:۰۱
منبع: دانشجو
برخورد قاطع فغانی با تونی کروس مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.