۰۴:۱۹
منبع: فارس
دسته:
کد خبر: 17011706
نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران
نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران
تشدید جهانی‌سازی اقتصادهای جهان در دهه‌های اخیر، موجب افزایش ضرورت حضور بنگاه‌ها در عملیات صادرات شده و این گرایش به جهانی‌سازی کسب‌وکار، ضرورت اهمیت آگاهی از رفتار بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را افزایش داده است.
به اشتراک بگذارید:
چکیدهتشدید جهانی‌سازی اقتصادهای جهان در دهه‌های اخیر، موجب افزایش ضرورت حضور بنگاه‌ها در عملیات صادرات شده و این گرایش به جهانی‌سازی کسب‌وکار، ضرورت اهمیت آگاهی از رفتار بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را افزایش داده است. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد رفتار صادراتی و گونه‌های صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران است. پژوهش‌های پیشین در حیطۀ رفتار صادراتی محدود، یک‌سو نگر، کمی‌گرا و ساده‌انگارانه‌اند. این پژوهش رفتار صادراتی بنگاه را با تأسی از رویکردهای مبتنی بر منابع، رویکرد شبکه‌ای، کارآفرینی بین‌المللی و ذهنیت جهانی بررسی می‌کند. بدین‌منظور، براساس روش مطالعۀ موردی، مصاحبه‌های عمیقی با مدیران صادراتی چهار بنگاه صادراتی در صنعت برق ایران به‌عمل آمد. تحلیل داده‌ها براساس روش مطالعۀ موردی استیک نشان داد ابعاد رفتار صادراتی بنگاه‌ها، به هشت مضمون، شامل ذهنیت جهانی، رویکرد صادراتی، قابلیت‌ بازارشناسی صادراتی، قابلیت تصویرپردازی برند، قابلیت ایجاد زنجیرۀ ارزش شبکه‌ای، قابلیت یادگیری بین‌الملل، قابلیت کارآفرینانۀ مدیران طبقه‌بندی می‌شود. همچنین براساس این ابعاد، سه الگوی یادگیرندگان محتاط، راهبردگرا و شبکه‌سازان تجربه‌گرا بین چهار بنگاه مورد مطالعه شناسایی شد. کلیدواژه‌ها: بنگاه؛ بین‌المللی شدن؛ رفتار صادراتی؛ صنعت برق؛ نوع‌شناسینویسندگانمحمد رحیم اسفیدانی: استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایرانطهمورث حسنقلی‌پور یاسوری: استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایرانمحمد صالح ترکستانی: استادیار گروه مدیریت بازرگانی/ دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطباییامیررضا روحانی: دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایرانفصلنامه مدیریت بازرگانی - دوره 10، شماره 1، بهار 1397.برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار