اهدا اعضا جوان 23 ساله اسدآبادی به چهار بیمار نیازمند+ گزارش
۱۸:۴۵
منبع: صدا و سیما
اعضا بدن جوان 23 ساله اسدآبادی به چهاربیمار زندگی دوباره بخشید.