شخصیت شهید مصطفی چمران از زبان بزرگان
۱۸:۵۸
منبع: ایران آنلاین
شهید مصطفی چمران از نادر چهره‌های متفکر در تاریخ ایران زمین است که دانش و نبوغ خود را صرف جریان مقاومت در لبنان و دفاع از سرزمین‌های اسلامی می‌کند نماهنگ دانشمند عارف که ملاحظه می‌کنید بر اساس بیانات رهبر انقلاب درباره شهید چمران تدوین شده است