تلاوت مجلسی آیات 177-202 سوره بقره توسط عبدالمنعم طوخی
۲۲:۰۵
منبع: باشگاه خبرنگاران
تلاوت مجلسی آیات 177-202 سوره بقره توسط عبدالمنعم طوخی در اینجا قابل دریافت است.