شهر افسانه‌ها و اسطوره‌ها، میزبان بازی ایران و پرتغال
۰۵:۵۵
منبع: صدا و سیما