میانگین مصرف آب در استان بیش از کشوری
۱۹:۳۵
منبع: صدا و سیما