شرایط فسخ قرارداد + صوت
۱۰:۴۵
منبع: میزان
در این فایل صوتی، نکات حقوقی"جبعد از انعقاد قرارداد میشود قرار داد رافسخ کرد " را از زبان دکتر محمد آذین (حقوقدان) می‌شنوید.
ترفندهای جدید iOS 11
۲۲:۳۰
ترفندهای جدید iOS 11
۲۲:۳۰
ترفندهای جدید iOS 11
۲۲:۳۰
نقد و برسی پیکسل فون 2
۲۲:۳۰
نقد و برسی پیکسل فون 2
۲۲:۳۰