(ویدئو) بازی ایران مقابل پرتغال، خوان آخر مرحله گروهی
۱۶:۳۱
منبع: فرارو
ایران اگر از نظر قوای جسمانی تحلیل نرود می‌تواند حریفی سرسخت برای پرتغال باشد تا شاید به آرزوی خود برای رسیدن به مرحله یک‌هشتم نهایی جامه عمل بپوشاند.