فیلم/ تور نمایشگاه اینوتکس 2018؛ بازیگران اکوسیستم کارآفرینی زیر یک سقف
۱۴:۳۰
منبع: انتخاب