به قیمت برق در زمان اوج مصرف دقت کنیم
۱۳:۴۵
منبع: صدا و سیما
مراقب مصرف برق در ساعت مصرف پیک باشید مصرف برق در این ساعت‌ها اگر به پلکان بالاتر برسد گران می‌شود.