چقدر کمبود برق داریم و تا چه زمانی خاموشی خواهیم داشت؟ +فیلم
۱۹:۱۳
منبع: دنیای اقتصاد