نیکقدم منش به چشمه ده تنگه رفته است
۱۸:۴۵
منبع: صدا و سیما
در سلسله گزارش‌های کوهپیمایی در تهران خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به منطقه چشمه ده تنگه در فشم رفته است.