بحران انرژی در فرانسه
۲۱:۳۱
منبع: شبکه خبر
برق صدها هزار نفر بر اثر گرمای بی سابقه و کاهش آب در جنوب فرانسه قطع شده است.